Zoutvloei in het Reformatorisch Dagblad

In de afgelopen weken stond er in het Reformatorisch Dagblad een discussie tussen Stef Heerema enerzijds en mijzelf en twee geologen anderzijds. De aanleiding was een artikel van Heerema over de bodemdaling boven de afgesloten zoutmijn bij Barradeel. Een computermodel van TNO uit 2003 had voorspeld dat de bodem na de afsluiting een aantal centimeter… Lees meer Zoutvloei in het Reformatorisch Dagblad

Het Precambrium en de ouderdom van de maan

De meeste creationisten erkennen dat radio-isotopendateringen geschikt zijn als relatieve dateringsmethode. Daarmee bedoelen ze dat je door twee gesteenten radiometrisch te dateren vast kunt stellen welke van de twee ouder is – namelijk degene met de hogere radiometrische ouderdom. De precieze ouderdom – van duizenden tot miljarden jaren – wordt door creationisten verworpen. De oplossing… Lees meer Het Precambrium en de ouderdom van de maan

Ecologische zonering en fossielenvolgorde

Inleiding Een van de allereerste ontdekkingen van geologen was dat verschillende gesteentelagen verschillende soorten fossielen bevatten. Eerst werd die ontdekking gedaan op lokaal gebied, bijvoorbeeld door Giovanni Arduino (1714-1795) in de zuidelijke Alpen, maar het werd steeds duidelijker dat de fossielenvolgorde op verschillende plaatsen samengevoegd konden worden tot één wereldwijd geldig schema: de geologische tijdschaal.… Lees meer Ecologische zonering en fossielenvolgorde

Paleocurrents en de zondvloed

Inleiding In 2017 organiseerden de Zevendedagsadventisten in Nederland de conferentie ‘Geloof en Wetenschap’. Op verschillende dagen en locaties werden lezingen georganiseerd over creationistische thema’s, waarbij ook Amerikaanse creationisten waren ingevlogen. Een van hen was Arthur Chadwick, onderzoekshoogleraar aan de Southwestern Adventist University. Chadwick is van oorsprong bioloog, maar verricht momenteel vooral paleontologisch en sedimentologisch onderzoek… Lees meer Paleocurrents en de zondvloed

Slecht lezen: Geologische missers in Weet Magazine

Inleiding Het creationistische populair-wetenschappelijke tijdschrift Weet Magazine publiceert regelmatig artikelen over geologische onderwerpen. Dat is riskant, omdat geen van de redacteurs of medewerkers een geologische achtergrond heeft en de conclusies die getrokken vaak strijdig zijn met de wetenschappelijke consensus. Auteurs en redacteurs van geologische artikelen zouden dus uiterst behoedzaam te werk moeten gaan, maar helaas… Lees meer Slecht lezen: Geologische missers in Weet Magazine