Indirect bewijs voor het ontstaan van zoutlagen door verdamping

Inleiding Zoutlagen geven veel informatie die ons vertelt hoe ze zijn ontstaan. Denk daarbij aan bepaalde kristalstructuren, afwisselingen met zandsteen- en schalielagen en de aanwezigheid van zouten die uitsluitend onder lage temperaturen ontstaan. Op basis alleen daarvan kunnen geologen al vaststellen dat zoutlagen ontstaan als gevolg van verdamping. Maar er is ook indirect bewijs waar… Lees meer Indirect bewijs voor het ontstaan van zoutlagen door verdamping

Stef Heerema over de Castile Formation

Inleiding Een aantal dagen geleden was Stef Heerema te gast bij het Youtubekanaal Standing for Truth, waarin hij het ontstaan van de Castile Formation besprak. De Castile Formation is een formatie die vrijwel uitsluitend uit zout bestaat. Dit zout bevindt zich in zeer dunne laagjes (laminae) van afwisselend calciet en anhydriet, met soms ook haliet… Lees meer Stef Heerema over de Castile Formation

Poster over geologische tijd

De kern van elke discussie over de ouderdom van de aarde zijn natuurlijk de dateringsmethodes die geologen gebruiken. Daarom heb ik een poster gemaakt die een (hopelijk) laagdrempelige introductie geeft tot geologische dateringsmethodes. Ik leg kort uit hoe radiometrische dateringsmethodes werken en waarom het creationistische bezwaar van de ‘aannames’ die je moet doen geen probleem… Lees meer Poster over geologische tijd

Zoutvloei in het Reformatorisch Dagblad

In de afgelopen weken stond er in het Reformatorisch Dagblad een discussie tussen Stef Heerema enerzijds en mijzelf en twee geologen anderzijds. De aanleiding was een artikel van Heerema over de bodemdaling boven de afgesloten zoutmijn bij Barradeel. Een computermodel van TNO uit 2003 had voorspeld dat de bodem na de afsluiting een aantal centimeter… Lees meer Zoutvloei in het Reformatorisch Dagblad

Het Precambrium en de ouderdom van de maan

De meeste creationisten erkennen dat radio-isotopendateringen geschikt zijn als relatieve dateringsmethode. Daarmee bedoelen ze dat je door twee gesteenten radiometrisch te dateren vast kunt stellen welke van de twee ouder is – namelijk degene met de hogere radiometrische ouderdom. De precieze ouderdom – van duizenden tot miljarden jaren – wordt door creationisten verworpen. De oplossing… Lees meer Het Precambrium en de ouderdom van de maan