Een overzicht van creationistisch geologisch onderzoek

Inleiding

Ruim anderhalf jaar geleden schreef ik een blogpost over de toekomst van het creationisme. Daarin constateerde ik dat steeds meer actieve creationisten verbonden zijn aan kleine christelijke universiteiten, en niet aan de grote creationistische organisaties als AiG, CMI en ICR. Mijns inziens komt deze ontwikkeling ten goede aan het creationisme, omdat onderzoekers aan christelijke universiteiten veel professioneler werken. Zo publiceren zij vaak hun onderzoek in erkende wetenschappelijke tijdschriften.

Op deze pagina geef ik een overzicht van het geologische en paleontologische onderzoek dat creationisten verricht hebben. Het criterium dat ik daarbij hanteer, is dat er ten minste één peer-reviewed artikel uit het onderzoek is voortgekomen dat gepubliceerd is in een algemeen geaccepteerd wetenschappelijk tijdschrift. Abstracts van presentaties tijdens geologische conferenties worden daarbij niet meegeteld (die zijn doorgaans ook niet peer-reviewed). Het streven is om het overzicht volledig te krijgen (dus tips zijn welkom), maar dit zal gebeuren door deze pagina geleidelijk aan te vullen.

Allochtone Stigmariafossielen

Periode van publicaties: 1969 – 1970

Betrokken creationist: Nicolaas Rupke

Beschrijving: Misschien wel de allereerste wetenschappelijke publicatie van een creationist is van de hand van Nicolaas Rupke. Rupke deed onderzoek naar Stigmariafossielen in steenkool. Deze fossielen worden doorgaans geïnterpreteerd als in situ, wat een probleem voor een zondvloedinterpretatie zou vormen. Rupke bestrijdt in zijn publicaties deze interpretatie. Hij heeft het creationisme later vaarwel gezegd, maar was ten tijde van het onderzoek nog wel creationist.

Publicaties:

Rupke, N. A. (1969). Sedimentary evidence for the allochthonous origin of Stigmaria, Carboniferous, Nova Scotia. Geological Society of America Bulletin, 80(10), 2109-2114.

Rupke, N. A. (1970). Sedimentary Evidence for the Allochthonous Origin of Stigmaria, Carboniferous, Nova Scotia: Reply. Geological Society of America Bulletin, 81(8), 2535-2538.

Versteende boomstammen in het Yellowstone Park

Periode van publicaties: 1971 – 1987

Betrokken creationist: Harold Coffin (Geoscience Research Institute)

Beschrijving: In het Yellowstone Park komen versteende boomstammen voor die doorgaans geïnterpreteerd worden als een in situ gepreserveerd bos. Harold Coffin vocht deze interpretatie aan door onderzoek te doen naar rechtop drijvende boomstammen na de uitbarsting van Mount Saint Helens.

Coffin, H. G. (1971). Vertical Flotation of Horsetails (Equisetum): Geological Implications. Geological Society of America Bulletin, 82(7), 2019-2022.

Coffin, H. G. (1976). Orientation of trees in the Yellowstone petrified forests. Journal of Paleontology, 539-543.

Coffin, H. G. (1983). Erect floating stumps in Spirit Lake, Washington. Geology, 11(5), 298-299.

Coffin, H. G. (1987). Sonar and scuba survey of a submerged allochthonous” forest” in Spirit Lake, Washington. Palaios, 178-180.

De Coconino Sandstone en andere eolische zandsteenformaties

Periode van publicaties: 1979 – 1996 en 2010 – 2021

Betrokken creationisten: Leonard Brand (Loma Linda University), John Whitmore (Cedarville University), Sarah Maithel (Loma Linda University), Paul Garner (Biblical Creation Trust)

Beschrijving: De Coconino Sandstone is een zandsteenformatie die onder andere in de Grand Canyon zichtbaar is. Sinds het werk van Edward McKee wordt deze formatie algemeen gezien als het product van eolische afzetting. Creationistische onderzoekers hebben uitgebreid onderzoek gedaan om deze claim te testen. In de vorige eeuw deed Leonard Brand een aantal experimenten die betrekking hadden op de fossiele voetsporen in de Coconino Sandstone. De afgelopen jaren hebben met name John Whitmore, Sarah Maithel (die op dit onderwerp bij Brand gepromoveerd is) en Paul Garner sedimentologisch onderzoek naar de Coconino Sandstone gedaan. Ook andere zandsteenformaties zijn bij dit onderzoek betrokken.

Publicaties:

Brand, L. (1979). Field and laboratory studies on the Coconino Sandstone (Permian) vertebrate footprints and their paleoecological implications. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 28, 25-38.

Brand, L. R., & Tang, T. (1991). Fossil vertebrate footprints in the Coconino Sandstone (Permian) of northern Arizona: evidence for underwater origin. Geology, 19(12), 1201-1204.

Lockley, M. G., Loope, D. P., & Brand, L. R. (1992). Comment and reply on “Fossil vertebrate footprints in the Coconino sandstone (Permian) of northern Arizona: evidence for underwater origin”. Geology, 20(7), 666-670.

Brand, L. R., & Kramer, J. (1996). Underprints of vertebrate and invertebrate trackways in the Permian Coconino Sandstone in Arizona. Ichnos, 4(3), 225-230.

Brand, L. R. (1996). Variations in salamander trackways resulting from substrate differences. Journal of Paleontology, 70(6), 1004-1010.

Whitmore, J. H., & Strom, R. (2010). Sand injectites at the base of the Coconino Sandstone, Grand Canyon, Arizona (USA). Sedimentary Geology, 230(1-2), 46-59.

Maithel, S. A., Garner, P. A., & Whitmore, J. H. (2015, November). Preliminary assessment of the petrology of the Hopeman Sandstone (Permo-Triassic), Moray Firth Basin, Scotland. Scottish Journal of Geology 51(2), 177-184.

Anderson, C.J., Struble, A., Whitmore, J.H., Abrasion resistance of muscovite in aeolian and subaqueous transport experiments, Aeolian Research 24: 33-37.

Maithel, S. A., Brand, L. R., & Whitmore, J. H. (2019). A methodology for disaggregation and textural analysis of quartz-cemented sandstones. Journal of Sedimentary Research, 89(7), 599-609.

Maithel, S. A., Brand, L. R., & Whitmore, J. H. (2021). Characterization of hard‐to‐differentiate dune stratification types in the Permian Coconino Sandstone (Arizona, USA). Sedimentology, 68(1), 238-265.

Brand, L., & Maithel, S. (2021). Small-Scale Soft-Sediment Deformation Structures in the Cross-Bedded Coconino Sandstone (Permian; Arizona, United States); Possible Evidence for Seismic Influence. Frontiers in Earth Science, 9, 723495.

De modellering van plaattektoniek

Periode van publicaties: 1985 – 2011

Betrokken creationisten: John Baumgardner (Logos Research Associates), Mark Horstemeyer (Michigan State University)

Beschrijving: Als geofysisch modelleur aan de Los Alamos National Laboratory ontwikkelde John Baumgardner geofysische computermodellen die uiteindelijk ook gebruikt werden voor het creationistische model van catastrofale plaattektoniek. De laatste jaren is ook Mark Horstemeyer betrokken bij de geofysische achtergrond van catastrofale plaattektoniek. Niet alle – vaak zeer technische – publicaties zijn van belang, dus de onderstaande lijst is slechts een selectie van Baumgardners werk.

Publicaties:

Baumgardner, J. R. (1993). 3-D numerical investigation of the mantle dynamics associated with the breakup of Pangea. In Flow and Creep in the Solar System: Observations, Modeling and Theory (pp. 207-224). Springer, Dordrecht.

Bunge, H. P., Richards, M. A., & Baumgardner, J. R. (1996). Effect of depth-dependent viscosity on the planform of mantle convection. Nature, 379(6564), 436-438.

Bunge, H. P., Richards, M. A., & Baumgardner, J. R. (2002). Mantle–circulation models with sequential data assimilation: inferring present–day mantle structure from plate–motion histories. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, 360(1800), 2545-2567.

Sherburn, J. A., Horstemeyer, M. F., Bammann, D. J., & Baumgardner, J. R. (2011). Two-dimensional mantle convection simulations using an internal state variable model: the role of a history dependent rheology on mantle convection. Geophysical Journal International, 186(3), 945-962.

Walvisfossielen in de Piscoformatie

Periode van publicaties: 2004 – 2021

Betrokken creationisten: (hoofdzakelijk) Leonard Brand (Loma Linda University), Raúl Esperante (Geoscience Research Institute)

Beschrijving: Verschillende creationisten van de Loma Linda University hebben in samenwerking met enkele andere geologen onderzoek gedaan naar walvisfossielen uit het Plioceen in het Peru. Deze fossielen bevonden zich in een diatomeeënafzetting. De belangrijkste vondst was dat deze afzetting buitengewoon snel gevormd moet zijn.

Publicaties:

Brand, L. R., Esperante, R., Chadwick, A. V., Porras, O. P., & Alomía, M. (2004). Fossil whale preservation implies high diatom accumulation rate in the Miocene–Pliocene Pisco Formation of Peru. Geology, 32(2), 165-168.

Esperante, R., Brand, L., Nick, K. E., Poma, O., & Urbina, M. (2008). Exceptional occurrence of fossil baleen in shallow marine sediments of the Neogene Pisco Formation, Southern Peru. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 257(3), 344-360.

Esperante, R., Guinea, F. M., & Nick, K. E. (2009). Taphonomy of a mysticeti whale in the Lower Pliocene Huelva Sands Formation (southern Spain). Geologica Acta, 7(4), 489-505.

Brand, L., Urbina, M., Chadwick, A., DeVries, T. J., & Esperante, R. (2011). A high resolution stratigraphic framework for the remarkable fossil cetacean assemblage of the Miocene/Pliocene Pisco Formation, Peru. Journal of South American Earth Sciences, 31(4), 414-425.

Esperante, R., Brand, L. R., Chadwick, A. V., & Poma, O. (2015). Taphonomy and paleoenvironmental conditions of deposition of fossil whales in the diatomaceous sediments of the Miocene/Pliocene Pisco Formation, southern Peru—A new fossil-lagerstätte. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 417, 337-370.

Esperante, R., & Poma, O. (2020). Taphonomy and palaeopathology of two mysticete whales, upper Miocene Pisco Formation, Peru. Spanish Journal of Palaeontology, 30(1), 1-14.

Boskovic, D. S., Vidal, U. L., Nick, K. E., Esperante, R., Brand, L. R., Wright, K. R., … & Siviero, B. C. (2021). Structural and protein preservation in fossil whale bones from the Pisco Formation (Middle-Upper Miocene), Peru. Palaios, 36(4), 155-164.

Diversiteit onder mosasaurussen

Periode van publicaties: 2010

Betrokken creationist: Marcus Ross (Liberty University)

Beschrijving: Deze publicatie is het resultaat van het promotieonderzoek van Marcus Ross naar mosasaurussen. Dit promotieonderzoek is verricht aan de University of Rhode Island, dus niet in een creationistische context.

Publicatie:

Ross, M. R. (2009). Charting the Late Cretaceous seas: mosasaur richness and morphological diversification. Journal of Vertebrate Paleontology, 29(2), 409-416.

Een database van paleocurrents

Periode van publicaties: 2015

Betrokken creationisten: (hoofdzakelijk) Arthur Chadwick (Southwestern Adventist University)

Beschrijving: Arthur Chadwick heeft een database aangelegd van paleocurrents die wereldwijd in de geologische literatuur vermeld zijn. Deze database heeft hij via Nature Scientific Data gepubliceerd. Over dit onderzoek en het gebruik ervan als creationistisch argument heb ik een blogpost geschreven.

Publicatie:

Brand, L., Wang, M., & Chadwick, A. (2015). Global database of paleocurrent trends through the Phanerozoic and Precambrian. Nature Scientific Data, 2(1), 1-7.

Cambrische microbialieten

Periode van publicaties: 2016

Betrokken creationisten: Ken Coulson (Creation Unfolding), Leonard Brand (Loma Linda University)

Beschrijving: Explosief onderzoek voor creationisten: Ken P. Coulson, destijds promovendus bij Leonard Brand, constateerde dat Cambrische microbialieten in situ gepreserveerd waren. Hieruit trok hij de conclusie dat de gesteenten die deze microbialieten bevatten niet tijdens de zondvloed gevormd kunnen zijn. Hierover schreef ik eerder een blogpost.

Publicaties:

Coulson, K. P., & Brand, L. R. (2016). Lithistid sponge-microbial reef-building communities construct laminated, upper Cambrian (Furongian) ‘stromatolites’. Palaios, 31(7), 358-370.

Coulson, K. P. (2016). Microbialite elongation by means of coalescence: an example from the middle Furongian (upper Cambrian) Notch Peak Formation of western Utah. Facies, 62(3), 1-17.

Dinosaurusfossielen in de Lance Formation

Periode van publicaties: 2016 – 2021

Betrokken creationisten: (hoofdzakelijk) Arthur Chadwick (Southwestern Adventist University), Matthew McLain (The Master’s University)

Beschrijving: Al jarenlang wordt onder leiding van Arthur Chadwick een opgraving uitgevoerd op het terrein van een boerderij in Wyoming. Daar dagzoomt de Lance Formation, die op die plek veel dinosaurusfossielen bevat. De laatste paar jaar zijn er verschillende publicaties verschenen die gebaseerd zijn op het materiaal van deze opgraving.

Publicaties:

Chadwick, A.V., Silver, M., Turner, L.E., Woods, J.A., The Application of Digital Reconstruction Techniques in Taphonomy of an Upper Cretaceous Dinosaur Site in Eastern Wyoming, Journal of Taphonomy 14 (1): 1-14.

Mclain, M. A., Nelsen, D., Snyder, K., Griffin, C. T., Siviero, B., Brand, L. R., & Chadwick, A. V. (2018). Tyrannosaur cannibalism: a case of a tooth-traced tyrannosaurid bone in the Lance Formation (Maastrichtian), Wyoming. Palaios, 33(4), 164-173.

Siviero, B. C., Rega, E., Hayes, W. K., Cooper, A. M., Brand, L. R., & Chadwick, A. V. (2020). Skeletal trauma with implications for intratail mobility in Edmontosaurus annectens from a monodominant bonebed, Lance Formation (Maastrichtian), Wyoming USA. Palaios, 35(4), 201-214.

Snyder, K., McLain, M., Wood, J., & Chadwick, A. (2020). Over 13,000 elements from a single bonebed help elucidate disarticulation and transport of an Edmontosaurus thanatocoenosis. PloS One, 15(5), e0233182.

McLain, M. A., Ullmann, P. V., Ash, R. D., Bohnstedt, K., Nelsen, D., Clark, R. O., … & Chadwick, A. V. (2021). Independent confirmation of fluvial reworking at a Lance Formation (Maastrichtian) bonebed by traditional and chemical taphonomic analyses. Palaios, 36(6), 193-215.

Veronderstelde termietennesten uit het Jura

Periode van publicaties: 2019

Betrokken creationisten: Ariel Roth (Loma Linda University), Kevin Nick (Loma Linda University), Tom Zoutewelle

Beschrijving: Bepaalde concreties uit de Morrison Formation werden beschouwd als termietennesten of graafgangen. Geologen van de Loma Linda University hebben onderzoek naar deze structuren gedaan en stellen een inorganische herkomst voor.

Publicatie:

Roth, A. A., Nick, K. E., Zoutewelle, T., & Hornbacher, D. (2019). Complex siliceous concretions in the Jurassic Morrison Formation, Church Rock, New Mexico, USA: Implications of inorganic factors in ichnological interpretations. Sedimentary Geology, 392, 105526.

Advertentie

6 gedachten over “Een overzicht van creationistisch geologisch onderzoek

  1. Het gaat wel erg ver dit creationistisch onderzoek te noemn. Bijvoorbeeld, Leonard Brand mag dan een creationist zijn, in de publicaties waaraan hij bijgedragen heeft over de walvisfossielen uit de Pisco formatie wordt de standaard geologie aangehouden. Er staat geen woord over creationisme in. Idem Chadwick.
    Wat in de genoemde artikelen zou voor creationisme pleiten?
    Een feitelijke beschrijving van materiaal kan iedereen publiceren.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s